Edukacja

Dla promowania i budowania świadomości na temat współpracy sektora prywatnego z sektorem kultury prowadzimy działalność edukacyjną – organizujemy sympozja, warsztaty i konferencje poświęcone aliansowi kultury i biznesu.

Kultura na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Zrównoważone inwestowanie - Kultura się opłaca! oraz Czy można liczyć kulturę?, to hasła wokół których 13 maja br. wybitni przedstawiciele świata kultury i biznesu dyskutowali na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) w Katowicach. EEC stanowił wyjątkową okazję do włączenia kultury w debatę gospodarczą na najwyższym, światowym poziomie oraz budowanie i pogłębianie tak ważnego dialogu i porozumienia między obydwoma światami. Stworzone przez EGER Fundację dwie sesje tematyczne stanowiły jeden z głównych punktów pierwszego dnia kongresowego. Łącznie, w sesjach wzięło udział ponad 300 osób, głównie byli to zgromadzeni na Kongresie przedstawiciele biznesu z Polski i zagranicy.

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY W KATOWICACH

Po raz pierwszy działania edukacyjne w tak potrzebnym obszarze łączenia świata kultury i biznesu mają szansę silniej, w postaci dwóch specjalnych sesji, zaistnieć na jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Europie Środkowej - Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, co z pewnością pozwoli osiągnąć nieocenione korzyści dla wzmocnienia dialogu między przedstawicielami tych dwóch obszarów.