wspieramkulture.pl

wspieramkulture.pl to pierwszy serwis crowdfundingowy w Polsce w całości dedykowany kulturze, który promuje wartościowe projekty polskich twórców oraz buduje wyjątkową społeczność Mecenasów Kultury. 

Crowdfundingowy charakter projektu polega na społecznościowym finansowaniu inicjatyw kulturalnych. Najlepsze projekty artystyczne, dzięki wielu, często drobnym wpłatom niezależnych darczyńców, mają szansę zostać zrealizowane i udostępnione szerokiej publiczności.

diagram4Dzięki wspieramkulture.pl każdy może być Mecenasem Kultury. Wystarczy wybrać projekt i dowolną kwotą wesprzeć zgłaszającego go twórcę, który w ten sposób pozyskuje środki na realizację swoich artystycznych inicjatyw. W zamian za wsparcie Mecenasi Kultury otrzymują od twórcy, który zebrał planowaną kwotę i zrealizuje projekt, osobisty prezent np. autograf, dedykację, bilet wstępu, oficjalne podziękowanie czy inny niekonwencjonalny wyraz wdzięczności.

Projekty kulturalne w serwisie wspieramkulture.pl dotyczą różnych dziedzin sztuki i są zebrane w 15 różnych kategorii: architektura, design, projekty specjalne, film, fotografia, komiks, moda, muzyka, pisanie, rękodzieło, sztuki plastyczne, taniec, teatr i performance, nowe media i wydawnicze. Wsparcie mogą otrzymać projekty profesjonalnych i uznanych artystów, ale także pragnących realizować swoje marzenia amatorów. Decyzja leży w rękach ludzi – to od nich zależy, który projekt będą chcieli wspierać finansowo i przyczynić się do jego realizacji.

Wszystkie zgłoszenia inicjatyw kulturalnych są weryfikowane pod kątem wartości artystycznej, potencjału oraz ryzyka przedsięwzięcia. Na stronie internetowej www.wspieramkulture.pl promowane są włączenie najciekawsze inicjatywy z różnych obszarów kultury.

Główne zasady funkcjonowania serwisu
Serwis umożliwia twórcom oraz instytucjom kultury pozyskiwanie środków finansowych na realizację ich projektów, a także nieograniczony dostęp do Patronów, którzy swoim autorytetem wspierają promocję i wiarygodność inicjatywy. Darczyńcom daje niepowtarzalną możliwość wzięcia udziału
w finansowaniu projektów związanych z kulturą, a tym samym zostania Mecenasem Kultury.

Mecenasem Kultury na wspieramkulture.pl może zostać każda pełnoletnia osoba, firma lub organizacja, która w sposób jawny lub anonimowy przekaże dowolną kwotę na rzecz wybranego projektu.

Patron to ciesząca się niekwestionowanym autorytetem w środowisku kultury Instytucja lub osoba prywatna, gotowa dobrowolnie udzielić wsparcia wybranemu projektowi poprzez objęcie go swoim patronatem. Patron pełni rolę dodatkowego gwaranta jakości projektu. Twórca może samodzielnie pozyskać Patrona, który wspierać będzie swoim autorytetem pomysł na projekt kulturalny,
a tym samym zwiększy szanse na uzbieranie wystarczających środków na realizację inicjatywy.

Czas trwania aukcji wynosi od 14 do 60 dni, a aukcji projektów specjalnych, takich jak festiwale nawet rok. Stan zgromadzonych środków finansowych jest jawny i stale widoczny w serwisie.
W momencie zebrania całkowitej kwoty przed terminem określonym przez twórcę, gromadzenie środków odbywa się nadal, aż do upływu wskazanej daty. Zakończenie projektu sukcesem, czyli zebranie pełnej kwoty niezbędnej do zrealizowania projektu, jest warunkiem koniecznym do przekazania zebranych środków finansowych twórcy. W przypadku projektów niezakończonych sukcesem zebrana kwota zwracana jest darczyńcom.

www.wspieramkulture.pl